Ik heb geleerd te herkennen wanneer ik mijn gevoel vooral rationeel benader. Ik kan nu mijn
gevoel toelaten waardoor ik veel meer rust kan vinden.

Ik ken Elke via een vriendin en ik wist al dat ik het fijn vond om met haar te praten. Vandaar dat ik bij
haar terecht ben gekomen toen ik op zoek ging naar een coach. Ik kan gemakkelijk met Elke praten,
omdat ik haar oprecht en begripvol vind. Ze vindt dingen niet raar en niks menselijk is haar vreemd.
Daardoor kon ik zeggen wat ik wilde en hoefde ik niet na te denken over welke woorden ik daarvoor
zou gebruiken.

Door het coachingstraject te volgen bij Elke ben ik bewuster geworden van mijn eigen gevoel. Ik heb
meer over mezelf geleerd waardoor ik meer begrip heb voor mijn gevoelens. Voorheen
rationaliseerde ik mijn gevoelens, nu laat ik ze toe en probeer ze volledig te doorvoelen. Als ik me nu
boos of onrustig voel, probeer ik dit gevoel toe te laten en te accepteren. Voorheen dacht ik lang na
over het gevoel en de reden van dat gevoel. Door het gevoel helemaal te doorvoelen kan ik het
gevoel beter aflsuiten en blijf ik minder lang met vervelende gevoelens zitten.
Mijn verwachting was dat ik meer inzicht zou krijgen in mijn boosheid, felheid en gedrag. Ik hoopte
handvatten te vinden om hier mee om te gaan. Deze verwachtingen zijn zeker uitgekomen.
Bewustzijn speelt nu meer een rol in mijn leven. Wat ik fijn vond was dat Elke wist welke oefeningen
relevant waren op het punt van mijn proces. Ze voelde goed aan welke oefening een goede volgende
stap zou zijn. Ik waardeer het traject dan ook met een 8!

Floor Jansen (21), student Kunstacademie