Als coach wil ik graag maatwerk bieden. Daarom pas ik meerdere methodieken toe. Denk aan NLP, het
traumamodel van Frans Rupert, de voice dialoque, visualisatie en meditatie, opstellingen, en ook
wandelingen. Omdat fysieke beweging innerlijk doorwerkt.

Pijler in mijn werk is systemisch werken.

Bij systemisch waarnemen kijk je naar de onderstroom en de dynamieken, het grondpatroon van een vraag of probleem. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de verhalen en gebeurtenissen of over psychologische zaken zoals hoe iemand als persoon was. Door de systemische bril kijken vanuit het scheppend geweten dat geen onderscheid maakt , noch tussen mensen onderling, noch tussen goed en kwaad.  Oordeelloos en vanuit het fenomenologisch waarnemen. Het is niet van belang wat er is gebeurd (inhoud) maar om de plaats ten opzichte van elkaar en het systeem en de emoties en die hiervan het gevolg zijn geweest en de betekenis die je hebt gegeven te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Hierdoor neemt ieder de plek in waar hij/zij hoort, komt geven en nemen weer in balans en wordt het systeem meer een steun en minder een last.

Wanneer je herhaaldelijk hetzelfde tegenkomt, denkt:”dat heb ik weer!”, dan kan dat een aanwijzing zijn dat er iets in je systeem speelt. Verlies jij
bijvoorbeeld steeds je baan? Voel je je regelmatig buitengesloten? Ben je vaak angstig, onrustig,
onzeker of verdrietig? Heb je terugkerende gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid of hoofdpijn,
zonder aanwijsbare medische oorzaak? Voel je je regelmatig buiten de boot vallen of niet
gewaardeerd? Heb je het idee dat je overal verantwoordelijk voor bent? Weet je eigenlijk helemaal
niet wat je wilt en denk je dat iedereen het beter doet? Stagneer je vaak en kom je daardoor niet
verder dan voornemens? Raak je steeds in conflicten en ruzies verwikkeld? Heb je gebrek aan
ondernemerschap? Of ben je continu aan het overleven? Door in te zoomen op je systeem wordt inzichtelijk wat jou tegenhoudt om in je kracht te staan. Ik begeleid je graag bij het helder krijgen van deze (onbewuste) dynamieken die jou hinderen
én bij het herijken van je systeem, zodat je levensenergie weer vrij kan stromen en je in je kracht kan
komen staan.

Bij systemisch werken gelden er vier basisprincipes:

  • Balans in geven en nemen. Menselijke relaties beginnen met geven en nemen en daarmee beginnen onze ervaringen met schuld en onschuld. Want wie geeft heeft ergens recht op en wie neemt is iets verschuldigd. Aanspraak maken aan de ene kant en verplichting aan de andere kant vormen het fundamentele patroon voor schuld en onschuld in elke relatie. Ze diene de uitwisseling van geven en nemen. Hoe is binnen uw bedrijf de balans in salariering/ secundaire arbeidsvoorwaarden en de inzet van de medewerkers?
  • Binding. Iedereen en alles hoort erbij. Ook overledenen, abortussen of doodgeborenen. Ook gebeurtenissen, gevoelens, overtuigingen en patronen.
  • Ordening. De oudere generatie komt voor de jongere. De langst werkende medewerker voor de nieuwkomer. Ook de hierarchie van functies geeft ordening.

 

Voor bedrijven geldt

  • Bestemming. Is voor alle afdelingen, voor alle medewerkers duidelijk op welke richting het bedrijf is gericht? Waar het heen wil? Wat het gemeenschappelijke doel is?