Mijn proces

Mijn bewustwordingsproces is noodgedwongen begonnen toen mijn man overleed aan kanker. Ik was 27 jaar en ons dochtertje nog maar 10 maanden oud. Deze twee intense gebeurtenissen zo kort volgend op elkaar, waren zo hevig dat ik dreigde onder water te gaan. De reguliere gezondheidszorg kon mij niet bieden wat ik nodig had. Hierdoor kon ik niet anders dan mijn eigen reis te maken en werd deze zware tijd een startmoment voor bewustwording. Een duw in de rug om mezelf centraal te zetten en te leren kennen. Een tijd van mijn overlevingstrategieën ontdekken, mijn plek in mijn familiesysteem innemen, mijn verlangens durven toelaten en mijn leven daarop richten.
Dat alles vroeg om moed en geduld. Stap voor stap ben en blijf ik altijd onderweg. Ik dacht dat ik al aardig bezig was, toen kanker opnieuw in mijn leven. Nu in mijn eigen lichaam. De schrik dat mijn leven ook ineens over zou kunnen zijn, was als een heldere spiegel voor mijzelf. Wat als ik doodga?
Heb ik dan geleefd naar mijn hart? Zou ik tevreden kunnen terugkijken? De antwoorden waren ontkennend. Dat heeft me opnieuw wind onder mijn vleugels gegeven om vanuit mijn hart mijn leven vorm te gaan geven. De angsten en onzekerheden durven aan te kijken, en voor mijn verlangens te
gaan. De parels van mijn leven, her- en erkennen en laten schijnen, in mijn eigen tempo. Mijn unieke levensweg te gaan en daarin mijn eigen verhaal te schrijven.

Dat alles betekent in verbinding zijn met mijzelf en de buitenwereld. Verbinden is nu ook de bron van
mijn coaching. Ik voel dat ik daarmee mijn leven werkelijk leef en doorgeef.
Bewust zijn. Dat is een intensief proces, dat om doorzettingsvermogen en geduld vraagt. Maar levert
tegelijkertijd zo veel levensenergie op. Dat gun ik iedereen!

Aanpak

Ik begin altijd met een vrijblijvend gesprek. Daarin bekijken we samen je vraag en vertel ik op welke manier hier samen met jou aan zou kunnen werken.
Pas bepalen we beide of we het traject samen ingaan.

Meestal geef ik bij de eerste afspraak al tools mee: gerichte oefeningen en adviezen die je
ondersteunen. Zo krijg je sneller inzicht in je eigen vraagstuk of doel en de emoties die daarbij horen.
Daardoor kun je ze daadwerkelijk aanpakken.

Een duurzaam resultaat van een coachtraject is mijn uitgangspunt.

Dat betekent dat de fequentie van de aafspraken en de duur van het traject afgestemd zijn op jouw tempo en op wat er nodig en op wat zich laat zien gedurende het traject. Vanuit mijn vakmanschap en mensenkennis weet ik welke methodiek op welk moment het beste bij je
past. Mijn uiteindelijke doel is om jou weer in je kracht zetten zodat je zelf (weer) de regie over je leven neemt, je een
diepere verbinding met jezelf krijgt en je eigen levensenergie weer voelt stromen.

Methodieken

In mijn werk pas ik meerdere methodieken toe. Denk aan NLP, het
traumamodel van Frans Rupert, de voice dialoque, neo-hypnotherapie, visualisatie en meditatie, opstellingen, en ook
wandelingen. Omdat fysieke beweging innerlijk doorwerkt.

Pijler in mijn werk is systemisch werken. Hierbij kijk je vanuit een breed perspectief. Als je vaak denkt
“Ja hoor, dat heb ik weer!”, dan kan dat een aanwijzing zijn dat er iets in je systeem speelt. Dat je een
oude overlevingsstrategie uit je kindertijd toepast in plaats vanuit je kracht te reageren. Verlies jij
bijvoorbeeld steeds je baan? Voel je je regelmatig buitengesloten? Ben je vaak angstig, onrustig,
onzeker of verdrietig? Heb je terugkerende gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid of hoofdpijn,
zonder aanwijsbare medische oorzaak? Voel je je regelmatig buiten de boot vallen of niet
gewaardeerd? Heb je het idee dat je overal verantwoordelijk voor bent? Weet je eigenlijk helemaal
niet wat je wilt en denk je dat iedereen het beter doet? Stagneer je vaak en kom je daardoor niet
verder dan voornemens? Raak je steeds in conflicten en ruzies verwikkeld? Heb je gebrek aan
ondernemerschap? Of ben je continu aan het overleven? Door in te zoomen op je systeem krijg je stap
voor stap duidelijk wat jou tegenhoudt om op een prettige en voldoening gevende manier in het leven
te staan. Ik begeleid je graag bij het helder krijgen van de (onbewuste) dynamieken die jou hinderen
én bij het herijken van je systeem, zodat je levensenergie weer vrij kan stromen en je in je kracht kan
komen staan.

Bij systemisch werken gelden er vier basisprincipes:

 • Balans van geven en nemen. Menselijke relaties beginnen met geven en nemen en daarmee beginnen ook onze ervaringen met schuld en onschuld. Want wie geeft , heeft ergens recht op en wie neemt, is iets verschuldigd. Ze dienen de uitwisseling van geven en nemen.
 • Verbondenheid. Iedereen en alles heeft het recht erbij te horen. Ook overledenen, arbortussen of dood geboren kinderen. En gebeurtenissen, ervaringen, geheimen en overtuigingen.
 • Ordening. De oudere generatie komt voor de jongere. Het oudste kind voor het jongste. De langstwerkende medewerker voor de nieuwkomer. En ook de hierarchie geeft een ordening.

In het bedrijfsleven geldt

 • Bestemming. Is iedereen op de hoogte van de bestemming van het bedrijf? Staan alle neuzen in dezelfde richting?

 

Opleidingen

 • Cursus ‘Het roepen van de ziel’, 2023
 • Verdiepingsdagen ‘de kunst van het opstellen’, 2021
 • Teacher TRaining Liquid Breath, 2021
 • Tafelopstellingen, 2020
 • Participatiewet, 2019
 • Omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer, 2014
 • Omgaan met psychiatrische ziektebeelden op de werkvloer, 2013
 • Systemisch werk, 2011
 • NLP Master, 2009
 • NLP Practitioner, 2008
 • Neo-Hypnotherapie, 2006
 • Autisme, 2004
 • Omgang met agressie en ongewenst gedrag, 2002
 • Begeleid Werken/ Individuele trajectbegeleiding, ????
 • Sociale wetgeving en Arbeidsrecht, 1999
 • Post-hbo Sociale vaardigheden en arbeidstoeleiding, 1995
 • Verpleegkunde, 1991

 

Via mijn contact-pagina kun je contact met mij opnemen.
Ik hoor of zie je graag!