Wat laat zich zien in de samenwerking binnen het team? Verloopt die samenwerking gemakkelijk en
zijn de rollen en posities van iedereen duidelijk? Liggen de verantwoordelijkheden bij de juiste persoon
en pakt die ze ook op? Is er voldoende balans tussen geven en ontvangen? Klopt de bestemming van
het team en is die voor iedereen duidelijk? Wordt er iets of iemand buitengesloten? En wat zijn de
patronen?

Al deze vragen gaan om de systemische principes, die in elk team voelbaar zijn. Lopen deze principes
vast, dan gaat het team stroever functioneren. Teamleden kunnen zich daardoor individualistischer
gaan opstellen en dat kan leiden tot wantrouwen of escalaties. In dit soort situaties maak ik de
patronen binnen het team helder en begeleid ik de dialoog. Daarbij is het belangrijk om te ontdekken
wat onvoldoende ruimte krijgt, en uit te spreken wat (nog) niet is gezegd. Dat alles biedt nieuw
perspectief op een constructieve samenwerking van de verschillende teamleden.

Wilt u meer informatie over wat teamcoaching uw organisatie kan bieden of een gesprek inplannen?
Neem contact met mij op via 06 – 534 77 004 of info@elkecoaching.nl.