We werken allemaal vanuit overtuigingen en patronen. Dat zorgt voor kaders, die ons houvast geven.
Maar het creëert ook blinde vlekken. Want wat blijft ongezien? Wanneer is er sprake van overdracht en tegenoverdracht? En welke patronen gaan schuil onder
vragen en voorvallen die steeds terugkeren? Intervisie is voeding, die de deskundigheid van het hele
team bevordert.

De kern van intervisie is naar de eigen deskundigheid en manier van werken kijken. Dat kan door een
specifieke werksituatie uit de dagelijkse praktijk samen met collega’s in een groter geheel te plaatsen
en vanuit een breder perspectief te benaderen. Op deze manier bewust stilstaan bij de eigen
werkwijze leidt tot zelfinzicht, en vindt tegelijkertijd kruisbestuiving plaats. Bovendien leren alle
deelnemers van elkaar, en leren ze beter te luisteren, de juiste vragen te stellen en te reflecteren. Zo
investeren ze in zichzelf, het team en een verdere professionalisering van de organisatie.
Ik heb een ruime ervaring in de opzet en begeleiding van intervisiegroepen. Hierbij werk ik met
verschillende methodieken, zoals de incidentmethode, de socratische methodiek en tafelopstellingen.
Het doel is een zelfstandige voortzetting van de intervisiebijeenkomsten.

Wilt u uw medewerkers en teams laten groeien?
Bel 06 – 534 77 004 of mail naar info@elkecoaching.nl

 

“We hebben Elke gevraagd ons te coachen bij de teamintervisie. Wat mij meteen aansprak was haar professionaliteit. Ze heeft kennis van zaken en kan een vertrouwelijke sfeer creëren, die ervoor zorgt dat iedereen zich open en kwetsbaar durft op te stellen. Daardoor ontstond ook bij mij vertrouwen. Ik hoopte dat ik door de intervisie mijn werk beter zou kunnen aanpakken en dat is gelukt. Toch merk ik dat onderhoud belangrijk is, omdat ik anders in oude patronen terugval. Daarnaast heb ik geleerd om vanuit mijn gevoel te handelen. Ook als dat voor mijzelf moeilijk is of als ik weerstand bij de ander voel. Hierdoor ben ik me bewuster van hoe mijn gedrag op anderen overkomt.  Ik weet nu dat ik de mogelijkheid heb om me aan te passen aan de ander of vast te houden aan wat voor mij belangrijk is. Dat voelt als een verrijking. Zowel in mijn werk als in de benadering en omgang met cliënten, collega’s en werkgevers. De methodes die Elke gebruikte, nodigden uit om tot de kern door te dringen. Ik heb de structuren herkend waarin ik vastloop en moeite mee heb, zoals doordringen tot mijn leidinggevende. Doordat Elke me liet zien hoe ik qua gedrag en houding op anderen overkom, en ze me ook heeft geleerd hoe ik mijn gedrag kan veranderen, heb ik nu handvatten waarmee ik zelf verder kan gaan.”

Peter Sanders (59), participatiecoach Werk bij Senzer