Intervisiebegeleiding

We werken allemaal vanuit overtuigingen en patronen. Dat zorgt voor kaders, die ons houvast geven.
Maar het creëert ook blinde vlekken. Want wat blijft ongezien? En welke patronen gaan schuil onder
vragen en voorvallen die steeds terugkeren? Intervisie is voeding, die de deskundigheid van het hele
team bevordert.
Lees meer

 

Teamcoaching

Wat laat zich zien in de samenwerking binnen het team? Verloopt die samenwerking gemakkelijk en
zijn de rollen en posities van iedereen duidelijk? Liggen de verantwoordelijkheden bij de juiste persoon
en pakt die ze ook op? Is er voldoende balans tussen geven en ontvangen? Klopt de bestemming van
het team en is die voor iedereen duidelijk? Wordt er iets of iemand buitengesloten? En wat zijn de
patronen?
Lees meer

Vitaliteit en verzuim

Een hoge werkdruk. Ingrijpende organisatieveranderingen. Pesterijen. Dreigend of terugkerend
kortdurend verzuim. Toenemende stress. Conflicten. Het is een willekeurige greep uit de problemen die
medewerkers kunnen ervaren. Op den duur kan dat tot uitval leiden. Vitaliteitscoaching en
ziekteverzuimpreventie helpen dit te voorkomen.
Lees meer

 

Individuele coaching

Kun jij werken vanuit je eigen normen en waarden? Ben jij in balans met je werkopdracht? En geef je
invulling aan je baan vanuit jouw persoonlijke wensen en verlangens? Of is werk voor jou pure
noodzaak? Niet meer dan een middel om in je bestaan te kunnen voorzien?
Lees meer