Onbegrepen voelen in intenties

Het thema dat gisteravond werd ingebracht was “het onbegrepen voelen in intenties”. De emoties die de inbrenger ervaart als gevolg hiervan zijn belastend en resulteren nogal eens in onbegrepen voelen, conflict en soms zelfs verwijdering.
We stelde haar oorspronkelijke gezin op en er werd zichtbaar wat altijd werd buitengesloten. Een verloren ongeboren kindje, had geen plek gekregen in het gezin. Het groot verstild verdriet bleek onbewust centraal te staan in de dynamieken tussen de gezinsleden.
De thema inbrenger kon zien en ervaren hoe zij aangepast is geweest in deze verstrikking waardoor ze haar eigen plek in het gezin niet kon innemen en verantwoordelijkheid van de ouders droeg uit kinds loyaliteit.
In de opstelling kon ze een lang gedragen last teruggeven en onwennig haar eigen plek als jongste kind innemen.
Ze kan nu zien waar ze in het dagelijks leven mss ook wel eens ‘goedbedoeld’ en met de beste intentie verantwoordelijkheden van anderen, ten onrechte op zich heeft genomen. Het onbegrepen voelen in de goedbedoelde intentie komt voort uit de oneigenlijke plek, de onuitgesproken en onbewuste taken en verwachtingen aan haar als kind.
Respresentanten zagen hoe haar gezicht na de opstelling was veranderd en dat ze een zachtere uitstraling had gekregen. Ze vertelde zich lichter te voelen en meer ontspannen in haar schouders.
Wil je ook ervaren welke onbewuste systemische dynamieken van invloed zijn in jouw leven? Meld je ook aan voor een opstellingsavond! (elke.opstelling@gmail.com of bel me: 06-53477004) De volgende opstellingsavond vindt plaats op donderdag 23-09. Ben erbij!